Bạn là chuyên gia hay một cá nhân ? Bạn mong muốn biết thêm nhiều thông tin về các sản phẩm của SFA ? Dù là lựa chọn lắp đặt, lựa chọn sản phẩm hay thậm chí là các công bố về hiệu suất về (các) sản phẩm của chúng tôi mà bạn đang sở hữu

SFA cung cấp cho bạn toàn bộ các sản phẩm sau : 

  Sách hướng dẫn

   Tài liệu chỉ dẫn, và, 

   DOP (công bố hiệu năng sản phẩm)

Hãy lựa chọn sản phẩm để có thể truy cập vào các tài liệu tương ứng

Hiểu về các tài liệu của chúng tôi

DOP

 Kể từ 01/07/2013, quy định dành cho sản phẩm xây dựng (RPC) đã bổ sung một điều mới đối với thị trường vật liệu xây dựng, gọi là công bố về hiệu năng sản phẩm (DOP) Tài liệu này đảm bảo rằng người tiêu dừng sẽ được tiếp cận một cách dễ dàng các thông tin về hiệu năng của sản phẩm xây dựng mà các sản phẩm của SFA là một ví dụ.

Công bố này được biên soạn bởi nhà sản xuất, ở đây là SFA, và dành cho các đơn vị/ cá nhân xây dựng thông qua các đại lý của họ. Tất cả các nhà sản xuất sản phẩm dùng trong xây dựng phải tính đến giải pháp cung cấp công bố hiệu năng sản phẩm, trong trường hợp các sản phẩm bị chi phối bởi tiêu chuẩn hài hòa hoặc các quy định phê duyệt về kĩ thuật của châu Âu (trong có cả chứng nhận CE).

Sách hướng dẫn

  Sách hướng dẫn bao gồm tất cả các thông tin cần thiết về mua bán, vận chuyển sản phẩm cho tới khi được thi công lắp đặt và được đưa vào sử dụng và cả giai đoạn bảo trì. 

Những đầu mục lớn của bộ tài liệu này bao gồm :  

  1. Tính an toàn
  2. Vận chuyển/ Lưu kho tạm thời/ Trả hàng/ Loại bỏ
  3. Mô tả sản phẩm
  4. Lắp đặt/ Đưa vào sử dụng
  5. Khai thác ngoài dịch vụ
  6.  Bảo trì
  7.  Sự cố : Nguyên nhân và giải pháp 

SANIBROYEUR

SANICOMPACT

SANIPOMPE

SANICLIM

SANICONDENS

SANISUB

SANICOM

SANICUBIC

SANIFOS

SANIPUMP

SANIGREASE