Sanipump

Phân loại

Để cài đặt

Thiết bị cần được kết nối

Sanipump GR/VX

Sanipump GR/VX

Máy bơm độc lập cho bể chứa hiện có: Hoạt động độc lập Hiệu suất...

Sanipump ZPG 71

Sanipump ZPG 71

Sanipump ZPG 71 là máy bơm chìm dùng cho nước xám và nước mưa. Máy bơm này có thể...
  • Sử dụng cá nhân
Sanipump ZFS 71

Sanipump ZFS 71

Sanipump ZFS 71 là máy bơm chìm nước thải bằng gang. Nó có thể được lắp đặt trong...
Sanipump SLD 700

Sanipump SLD 700

Sanipump SLD là máy bơm nâng chuyên dụng cho nước mưa có lưu lượng lớn. Tốc độ...
Sanipump VX 50

Sanipump VX 50

Sanipump VX 50 là máy bơm chìm bằng gang có khả năng loại bỏ nước đen và nước mưa...
Sanipump VX 65/80

Sanipump VX 65/80

Sanipump VX 65/80 là máy bơm chìm bằng gang được thiết kế để loại bỏ nước thải...