Sanipump

Sanipump

lọc bởi

Để cài đặt

Thiết bị cần được kết nối

Sanipump ZPG 71

Sanipump ZPG 71

Sanipump ZPG 71 là máy bơm chìm dùng cho nước xám và nước mưa. Máy bơm này có thể...

  • Sử dụng cá nhân
Sanipump ZFS 71

Sanipump ZFS 71

Sanipump ZFS 71 là máy bơm chìm nước thải bằng gang. Nó có thể được lắp đặt trong...
  • Sử dụng cá nhân
Sanipump SLD

Sanipump SLD

Sanipump SLD là máy bơm nâng chuyên dụng cho nước mưa có lưu lượng lớn. Tốc độ...
  • Sử dụng cá nhân