SFA cung cấp các mô hình 3D của từng sản phẩm thông qua website BIMobject nhằm hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện các kết xuất ảo của mình. 

BIM là gì ?

BIM (mô hình thông tin xây dựng) hiện đang rất phổ biến trong lĩnh vực xây dựng và, thông qua các mô hình với nhiều dữ liệu kĩ thuật, cho phép người lên ý tưởng có thể hoàn thiện mô hình 3D của dự án. Các vật thể được dựng thành mô hình đồ họa 3D hay nhiều thành phần cấu thành một công trình. Bản vẽ vì vậy đã từ nay đều được số hóa.

Bản vẽ kĩ thuật số bao gồm các hình ảnh chi tiết và rõ nét về một tòa nhà, việc trình chiếu các bản vẽ này vì vậy mà cho phép bạn sự đoán các kết nối hợp nhất của các thành phần.

Tại sao mô hình BIM lại trở thành một phần không thể thay thế ?

heo một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Liên hợp quốc, dân số thế giới sẽ có thể đạt 9,7 tỉ người từ nay tới năm 2050. Các cá nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng cần tìm ra một giải pháp thiết kế và xây dựng nhà cửa hiệu quả hơn không chỉ đáp ứng nhu cầu chung mà còn tạo ra các không gian sống thông minh, sinh thái và bền vững hơn. Sự kết nối hợp nhất các nhân tố chủ chốt khác nhau là không thể thay thế.

Mô hình thông tin xây dựng không chỉ cho phép đội ngũ thiết kế và lên ý tưởng làm việc hiệu quả hơn, mà còn giữ lại những dữ liệu hình thành trong quá trình làm việc nhằm cải thiện quá trình vận hành và hoạt động bảo trì. Đó là lý do tại sao sử dụng mô hình thông tin xây dựng ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trên toàn cầu.

Mô hình BIM và SFA

Luôn trăn trở và mong muốn đi tiên phong trong cải tiến kĩ thuật, SFA cung cấp các sản phẩm dưới mô hình 3D bằng các định dạng phổ biến, từ các sản phẩm 3D do các tên tuổi lớn trong lĩnh vực xuất bản kĩ thuật số cung cấp hay được tiếp cận miễn phí. Vì vậy, nhiều dòng sản phẩm bơm như Sanibroyeur, Sanicompact, Sanipompe, Sanicubic hay thậm chí Sanifos cũng đã có mặt dưới nhiều định dạng số nhằm hỗ trợ cho quá trình dựng mô hình cho toàn bộ tòa nhà.