Sanicubic

Sanicubic

lọc bởi

Để cài đặt

Thiết bị cần được kết nối

Sanicubic 1 WP

Sanicubic 1 WP

Trạm nâng đứng tự do Sanicubic 1 WP được thiết kế để bơm đẩy nước đen và nước xám...

 • Sử dụng cá nhân
Sanicubic 2 Classic

Sanicubic 2 Classic

Trạm nâng đứng tự do Sanicubic 2 Classic dành cho doanh nghiệp cho phép nước xám...
 • Sử dụng thương mại
Sanicubic 1 VX

Sanicubic 1 VX

Sanicubic 1 VX là một trạm nâng đứng tự do được thiết kế cho các ngôi nhà riêng...
 • Sử dụng cá nhân
 • Sử dụng thương mại
Sanicubic 2 VX

Sanicubic 2 VX

Được trang bị 2 động cơ, trạm nâng tự do Sanicubic 2 VX lý tưởng để hút nước từ...
 • Sử dụng thương mại
 • Sử dụng tập thể
Sanicubic 1 SC

Sanicubic 1 SC

Với máy bơm gang ba pha, trạm nâng đứng tự do Sanicubic 1 SC lý tưởng để hút...
 • Sử dụng thương mại
 • Sử dụng tập thể
Sanicubic 2 SC

Sanicubic 2 SC

Sanicubic 2 SC là trạm nâng đứng tự do được trang bị hai động cơ, ứng dụng cho...
 • Sử dụng thương mại
 • Sử dụng tập thể
Sanicubic 1 GR

Sanicubic 1 GR

Sanicubic 1 GR là trạm nâng đứng được khuyến nghị cho mục đích sử dụng cá nhân...
 • Sử dụng thương mại
Sanicubic 2 GR

Sanicubic 2 GR

Sanicubic 2 GR là trạm nâng 2 động cơ, lý tưởng cho các ngôi nhà lớn và cơ sở...
 • Sử dụng thương mại