Sanisub

Phân loại

Để cài đặt

Thiết bị cần được kết nối

Sanipuddle

Sanipuddle

Sanipuddle là một máy bơm vũng ngập giúp hút sạch nước từ hầm, bể bơi, đáy ao,...

  • Sử dụng cá nhân
Sanisub Steel

Sanisub Steel

Sanisub Steel là một máy bơm bằng thép không gỉ được thiết kế đặc biệt cho thoát...
  • Sử dụng cá nhân
Sanisub 400

Sanisub 400

Sanisub 400 thoát nước hầm cầu, bơm nước bể phốt, phòng khách: Máy bơm di động...
  • Sử dụng cá nhân
Sanisub ZPK

Sanisub ZPK

Sanisub ZPK là một máy bơm chìm để di tản nước đầy nhẹ trong tầng hầm, nhà để xe,...
  • Sử dụng cá nhân