Sanicondens

Phân loại

Để cài đặt

Thiết bị cần được kết nối

Sanicondens Clim Mini S

Sanicondens Clim Mini S

SANICONDENS CLIM MINI S là giải pháp lý tưởng cho việc bơm nước ngưng tụ từ máy...

  • Máy điều hòa
Sanicondens Clim Deco

Sanicondens Clim Deco

Sanicondens Clim Deco là máy bơm nước ngưng tụ thông minh dành cho máy điều hòa...
  • Máy điều hòa
Sanicondens Pro v02

Sanicondens Pro v02

Sanicondens Pro là máy bơm nước ngưng tụ chuyên dụng, phù hợp để thoát nước thải...
  • Máy hút ẩm
  • Máy lạnh cassette
  • Máy điều hòa
  • Tủ lạnh trưng bày