Sanicondens

Phân loại

Để cài đặt

Thiết bị cần được kết nối

Sanicondens Pro v02

Sanicondens Pro v02

Máy bơm nước ngưng Sanicondens Pro cho phép bạn xả nước thải cô đặc có tính axit...

  • Máy hút ẩm
  • Máy lạnh cassette
  • Máy điều hòa
  • Tủ lạnh trưng bày
Sanicondens Clim Deco

Sanicondens Clim Deco

Saniclim Deco là một máy bơm nước ngưng cho máy điều hòa hay hệ thống làm...
  • Máy điều hòa