SFA Việt Nam tham dự lễ phát động cuộc thi viết về "Ngôi nhà thân yêu" đến sinh viên khoa kiến trúc

Tin tức 23/11/2022

SFA Việt Nam tham dự lễ phát động cuộc thi viết về "Ngôi nhà thân yêu" đến sinh viên khoa kiến trúc

Ông Florian Fabien Garnier, Giám đốc Điều hành công ty TNHH Thương mại SFA Việt Nam

Ngày 19.10.2022 vừa qua, Công ty TNHH Thương mại SFA Việt Nam tham dự lễ phát động cuộc thi viết với chủ đề “Ngôi nhà thân yêu” được tổ chức bởi Hội Kiến Trúc sư TP.HCM, trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM, tạp chí Kiến Trúc & Đời Sống.

Tìm hiểu thêm tại: https://www.ktds.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-ve-ngoi-nha-than-yeu-den-sinh-vien-khoa-kien-truc