Máy Bơm Hút Bể Phốt

lọc bởi

Để cài đặt

Thiết bị cần được kết nối

Sanipump GR/VX

Sanipump GR/VX

Sanipump est une pompe autonome pour station de relevage ou cuve existante....

Sanipump ZPG 71

Sanipump ZPG 71

Sanipump ZPG 71 là máy bơm chìm dùng cho nước xám và nước mưa. Máy bơm này có thể...
  • Sử dụng cá nhân
Sanipump ZFS 71

Sanipump ZFS 71

Sanipump ZFS 71 là máy bơm chìm nước thải bằng gang. Nó có thể được lắp đặt trong...
Sanipump SLD 700

Sanipump SLD 700

Sanipump SLD là máy bơm nâng chuyên dụng cho nước mưa có lưu lượng lớn. Tốc độ...