Trạm nâng nước thải đặt trên sàn cho không gian kinh doanh, tòa nhà, khu vực công cộng…

Trạm nâng nước thải đặt trên sàn cho không gian kinh doanh, tòa nhà, khu vực công cộng…

lọc bởi

Để cài đặt

Thiết bị cần được kết nối

Sanicubic 1 WP

Sanicubic 1 WP

Trạm nâng đứng tự do Sanicubic 1 WP được thiết kế để bơm đẩy nước đen và nước xám...

 • Sử dụng cá nhân
Sanicubic 2 Classic

Sanicubic 2 Classic

Trạm nâng đứng tự do Sanicubic 2 Classic dành cho doanh nghiệp cho phép nước xám...
 • Sử dụng thương mại
Sanicubic 1 VX

Sanicubic 1 VX

Sanicubic 1 VX là một trạm nâng đứng tự do được thiết kế cho các ngôi nhà riêng...
 • Sử dụng cá nhân
 • Sử dụng thương mại
Sanicubic 2 VX

Sanicubic 2 VX

Được trang bị 2 động cơ, trạm nâng tự do Sanicubic 2 VX lý tưởng để hút nước từ...
 • Sử dụng thương mại
 • Sử dụng tập thể
Sanicubic 1 SC

Sanicubic 1 SC

Với máy bơm gang ba pha, trạm nâng đứng tự do Sanicubic 1 SC lý tưởng để hút...
 • Sử dụng thương mại
 • Sử dụng tập thể
Sanicubic 2 SC

Sanicubic 2 SC

Sanicubic 2 SC là trạm nâng đứng tự do được trang bị hai động cơ, ứng dụng cho...
 • Sử dụng thương mại
 • Sử dụng tập thể
Sanicubic 1 GR

Sanicubic 1 GR

Sanicubic 1 GR là trạm nâng đứng được khuyến nghị cho mục đích sử dụng cá nhân...
 • Sử dụng thương mại
Sanicubic 2 GR

Sanicubic 2 GR

Sanicubic 2 GR là trạm nâng 2 động cơ, lý tưởng cho các ngôi nhà lớn và cơ sở...
 • Sử dụng thương mại