Máy Bơm Xả Nước Ngưng Tụ

lọc bởi

Để cài đặt

Thiết bị cần được kết nối

Sanicondens Clim Mini S

Sanicondens Clim Mini S

Máy bơm Sanicondens Clim Mini S cho phép thu gom nước ngưng tụ trong điều hòa...

  • Máy điều hòa
Sanicondens Pro v02

Sanicondens Pro v02

Máy bơm nước ngưng Sanicondens Pro cho phép bạn xả nước thải cô đặc có tính axit...
  • Máy hút ẩm
  • Máy lạnh cassette
  • Máy điều hòa
  • Tủ lạnh trưng bày