Máy bơm chìm xả nước trong bể phốt đặt âm sàn

Máy bơm chìm xả nước trong bể phốt đặt âm sàn

lọc bởi

Để cài đặt

Thiết bị cần được kết nối

Sanipump ZPG 71

Sanipump ZPG 71

Sanipump ZPG 71 là máy bơm chìm dùng cho nước xám và nước mưa. Máy bơm này có thể...

  • Sử dụng cá nhân
Sanipump ZFS 71

Sanipump ZFS 71

Sanipump ZFS 71 là máy bơm chìm nước thải bằng gang. Nó có thể được lắp đặt trong...
  • Sử dụng cá nhân
Sanipump SLD 700

Sanipump SLD 700

Sanipump SLD là máy bơm nâng chuyên dụng cho nước mưa có lưu lượng lớn. Tốc độ...
  • Sử dụng cá nhân