Bể tách mỡ

lọc bởi

Để cài đặt

Thiết bị cần được kết nối

Sanigrease T

Sanigrease T

Sanigrease T là bẫy mỡ được thiết kế để thoát thải tại bồn rửa chén cho các nhà...

  • Sử dụng thương mại